Work In Progress

И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле!
And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn't look bad at all! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле! And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn’t look bad at all! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле!
And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn't look bad at all! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле! And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn’t look bad at all! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле!
And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn't look bad at all! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле! And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn’t look bad at all! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле!
And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn't look bad at all! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И вече канията е готова. Наистина, няма нищо общо с оригинала или традиционните за този вид ножове кании, но пък изобщо не изглежда зле! And the leather sheath is ready. It is different than the original or the traditional sheaths for this kind of knives, but it doesn’t look bad at all! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Почти е готова!
Almost ready!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Почти е готова! Almost ready! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Почти е готова!
Almost ready!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Почти е готова! Almost ready! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Тук няма нужда от думи. Само да не забравя да обърна кройката, защото иначе ще има МНОГО думи....
No need for words here. I mist not forget to turn the pattern, otherwise there will be LOTS of words....

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Тук няма нужда от думи. Само да не забравя да обърна кройката, защото иначе ще има МНОГО думи…. No need for words here. I mist not forget to turn the pattern, otherwise there will be LOTS of words…. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях.
Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don't like some things aboout it and the sheath is one of them.

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях. Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don’t like some things aboout it and the sheath is one of them. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях.
Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don't like some things aboout it and the sheath is one of them.

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях. Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don’t like some things aboout it and the sheath is one of them. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях.
Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don't like some things aboout it and the sheath is one of them.

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Наскоро в работилницата се появи този нож. Нарича се бурмалия заради завитата дръжка. Като цяло не е лош, но има някои неща, които не ми харесват и канията е едно от тях. Some time ago this knife arrived at the shop. It is called burmalia, because of he twised handle. Not a bad knife, but I don’t like some things aboout it and the sheath is one of them. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов!
Finally finished!

#handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов! Finally finished! #handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов!
Finally finished!

#handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов! Finally finished! #handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов!
Finally finished!

#handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов! Finally finished! #handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов!
Finally finished!

#handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов! Finally finished! #handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов!
Finally finished!

#handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-накрая е готов! Finally finished! #handmade #knifenuts #forge #custom #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Дупки и още дупки...
Holes and pore holes...

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Дупки и още дупки… Holes and pore holes… #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Дупки и още дупки...
Holes and pore holes...

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Дупки и още дупки… Holes and pore holes… #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Not tabula rasa!

#handmade #knifepics #Bulgaria #knifenuts #forge #custom #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Not tabula rasa! #handmade #knifepics #Bulgaria #knifenuts #forge #custom #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Not tabula rasa!

#handmade #knifepics #Bulgaria #knifenuts #forge #custom #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Not tabula rasa! #handmade #knifepics #Bulgaria #knifenuts #forge #custom #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Tabula rasa.

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Tabula rasa. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Колкото и странно да звучи - не обърках нищо и завъртях кройката!
Believe it or not - I did it right and rotated the cut! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Колкото и странно да звучи – не обърках нищо и завъртях кройката! Believe it or not – I did it right and rotated the cut! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-важното в този момент е да не се забравя, че трябва да се завърти кройката. Не ме питайте от къде знам! 🤣
The most important thing is not to forget, that you have to turn the cut around. Don't ask me how I know that! 🤣

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Най-важното в този момент е да не се забравя, че трябва да се завърти кройката. Не ме питайте от къде знам! 🤣 The most important thing is not to forget, that you have to turn the cut around. Don’t ask me how I know that! 🤣 #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И отново всичко започва с лист хартия, молив и гумичка.
And again it all starts with a sheet of paper, a pencil and a rubber.

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И отново всичко започва с лист хартия, молив и гумичка. And again it all starts with a sheet of paper, a pencil and a rubber. #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя... 
These are all the pictures, I have made of the handle making process...

#handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя… These are all the pictures, I have made of the handle making process… #handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя... 
These are all the pictures, I have made of the handle making process...

#handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя… These are all the pictures, I have made of the handle making process… #handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя... 
These are all the pictures, I have made of the handle making process...

#handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Това са всичките снимки, които се сетих да направя… These are all the pictures, I have made of the handle making process… #handmade #forge #custom #knifenuts #Bulgaria #knifepics #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #knives #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Независимо от всичко, дойде времето за лепило! Ще се видим утре!
Despite all the troubles, it is finally time for the glue! See you tomorrow!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Независимо от всичко, дойде времето за лепило! Ще се видим утре! Despite all the troubles, it is finally time for the glue! See you tomorrow! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Независимо от всичко, дойде времето за лепило! Ще се видим утре!
Despite all the troubles, it is finally time for the glue! See you tomorrow!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Независимо от всичко, дойде времето за лепило! Ще се видим утре! Despite all the troubles, it is finally time for the glue! See you tomorrow! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И тук имаше малко напрегнати ситуации.... Наистина трябваше да взема повече пари!
There were some stressful situations here too... I really had to charge more! 

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
И тук имаше малко напрегнати ситуации…. Наистина трябваше да взема повече пари! There were some stressful situations here too… I really had to charge more! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво!
But nobody can deny, that it looks cool!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво! But nobody can deny, that it looks cool! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво!
But nobody can deny, that it looks cool!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво! But nobody can deny, that it looks cool! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво!
But nobody can deny, that it looks cool!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво! But nobody can deny, that it looks cool! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво!
But nobody can deny, that it looks cool!

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Но пък не може да се отрече, че става красиво! But nobody can deny, that it looks cool! #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Едно от най-гадните неща при наклепаните гардове е, че първо напасваш, а после с чука съсипваш всичко, за да го напаснеш отново. Забавление в най-чистия смисъл на думата!!! 🤣🤣🤣
The thing I hate most about hammered guards is, that you firs fit it, than ruin it with the hammer, only to fit it again. If this isn't fun!!! 🤣🤣🤣

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Едно от най-гадните неща при наклепаните гардове е, че първо напасваш, а после с чука съсипваш всичко, за да го напаснеш отново. Забавление в най-чистия смисъл на думата!!! 🤣🤣🤣 The thing I hate most about hammered guards is, that you firs fit it, than ruin it with the hammer, only to fit it again. If this isn’t fun!!! 🤣🤣🤣 #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Разбирате ли сега защо правя ножове, а не рисувам картини?
Do you understand now why I make knves and not paintings?

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Разбирате ли сега защо правя ножове, а не рисувам картини? Do you understand now why I make knves and not paintings? #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Разбирате ли сега защо правя ножове, а не рисувам картини?
Do you understand now why I make knves and not paintings?

#handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife
Разбирате ли сега защо правя ножове, а не рисувам картини? Do you understand now why I make knves and not paintings? #handmade #knifepics #Bulgaria #custom #forge #knifenuts #handle #wip #outdoors #knifecrazy #nature #forged #knifenut #bulgarian #camping #survival #hunting #hiking #bushcraft #kydex #huntingknife #bushcraftknife